EXCLUSIVE DRIVERS

พนักงานขับรถ เราบริการ

 • พนักงานขับรถผู้บริหาร, รถประจำตำแหน่ง, CEO รายวัน

 • พนักงานขับรถส่วนกลาง, กองกลาง, รถตู้, Car Pool รายเดือน

 • พนักงานรับ – ส่งรถ, รับจอดรถ Valet Parking Service รายปี

 • พนักงานขับรถพร้อมรถยนต์, ลีมูซีน, Chauffeur Drive

พนักงานขับรถ ของเรา มีประสบการณ์ขับรถโดยตรง คุณสมบัติตรงตามความต้องการของลูกค้า
ลูกค้าสัมภาษณ์และตัดสินใจเลือกพนักงานก่อนเริ่มงาน

คุณสมบัติของพนักงานขับรถ ของเรา

 • มีใบขับขี่ตรงตามประเภทรถที่ขับ

 • ชำนาญเส้นทางทั้งในกรุงเทพ-ปริมณฑล และต่างจังหวัด

 • ชำนาญภาษาตรงตามความต้องการของลูกค้า

 • มีความรู้พื้นฐานการดูแล ทำความสะอาดรถยนต์

 • บุคลิกดี สุขภาพ อัธยาศัยดี ยิ้มแย้ม

 • มีที่พักอยู่ใกล้ที่ทำงาน หรือบ้านนาย

มาตรฐานการคัดเลือกพนักงาน

 • ทดสอบความรู้เรื่องเส้นทาง ตึกต่างๆ นิคมอุตสาหกรรม สนามกอล์ฟ

 • ทดสอบการขับรถ (Drive test) ความสามารถทางภาษา

 • ตรวจสอบประวัติอาชญากรรม ประวัติการทำงาน ภาระการเงิน (บูโร)

 • ตรวจร่างกาย ตรวจสารเสพติด ตรวจสายตา-ทดสอบตาบอดสี

 • ฝึกอบรมการขับขี่อย่างปลอดภัย การมีหัวใจบริการ การบำรุงรักษารถยนต์

 • ติดตามตรวจสอบการใช้รถยนต์ ตรวจสอบรถ – ที่พักนาย

 • บริการรวดเร็ว บริการหลังการขาย แก้ไขเมื่อมีปัญหา

 • จัดพนักงานทดแทน เมื่อพนักงานลางาน หยุดงาน หรือลาออก

 • รับประกันความพึงพอใจของลูกค้าเป็นสำคัญ

 • บริการเสริมพิเศษ ติดตั้ง GPS

>> Click ที่รูปภาพเพื่อดูรายละเอียด
>> Click ที่รูปภาพเพื่อดูรายละเอียด